Kalite Politikamız

  • Müşteri ihtiyaçlarını ve standartların gerekliliklerini göz önüne alarak kaliteyi sürekli geliştirmek üzere ISO 9001:2008 de belirtilen metotlara dayalı Kalite Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamak.
  • Toplam kalite mantığıyla, proseslerin sürekli iyileştirilmesine yönelik programlar hazırlamak ve çalışanların bu programlara uymalarını temin etmek.
  • Çalışanların kalite anlayışlarını geliştirmek için eğitim programları hazırlatmak ve bunları uygulamaya koymak.
  • Uygun iletişim teknikleri kullanarak çalışanların üretkenliklerini artırmak ve başarısızlık maliyetlerini aşağı çekmek.
  • Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ortam bırakmak amacı ile;
    • Çevre sağlığı ve çevrenin korunması hakkında mevcut yasa ve mevzuatlara uygun üretim ve çalışma ortamı sağlamak,
    • Çalışanların bu konudaki farkındalıklarını artırıcı tedbirler almak.
  • Takım ruhunu geliştirecek motivasyon çalışmaları yaparak verimliliği artırmak.

Laboratuvarımızdan Görseller