ISG ve Çevre Politikamız

  • Özler Kablo faaliyetlerini, güvenli çalışma ilkesi doğrultusunda, ulusal yasalara uygun olarak sürdürmeyi.
  • Sağlık ve güvenlik faaliyetleri ile ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları oluşturmayı ve sürekliliği sağlamayı.
  • İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını, aslı işinin bir parçası olarak görmeyi, sağlıklı ve güvenlikli ilgili gelişmeleri yakından takip etmeyi hedefler.
  • Tüm çalışanların İş sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri için katkılarını almayı,
  • Tüm birimlerin katılımıyla ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini ve süreçlerini, değişen şart ve gerekliliklere uygun şekilde iyileştirmeyi Taahhüt eder.